НАШАТА МИСИЈА

Се стремиме кон постојано следење на потребите на потрошувачите и одржување на довербата која кон нас ја имаат тие. Тенденција на Млекара Здравје Радово е на пазарот да понуди висок квалитет на млечни производи кои придонесуваат за подобар живот на луѓето.

НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ

  • Производство на безбедни, квалитетни и оригинални производи во безбедна и здрава работна средина.
  • Пласман на производи кои ќе ги задоволат потребите на современите потрошувачи
  • Грижа за животната средина

НАШИТЕ ВРЕДНОСТИ

Целосно почитување на законските прописи и безбедноста во производството што гарантира производи со високи стандарди. Императив во работењето е и почитување на вработените и деловните партнери.

Покрај другото, би се напомнале и следниве вредности:

  • Врвен квалитет во сите области, почнувајќи од суровините, производството, дистрибуцијата, маркетингот и продажбата
  • Највисоки стандарди во секој дел на работењето со цел обезбедување долгорочен успех
  • Доверливост и партнерски однос со нашите соработници и партнери
  • Грижа за подобрување на условите за работа по најновите стандарди
  • Заштита на животната средина
  • Општествена одговорност и поддршка на поединци, неформални групи и организации на кои им е потребна помош.